Bedevaart


Het bedevaartsoord doorheen de eeuwen.

Jezus-Eik is van bij het ontstaan een bedevaartsoord. Men kan stellen dat het zijn ontstaan te danken heeft aan de zgn. wonderbaarlijke genezingen. Doorheen de eeuwen kwamen de ‘pelgrims’ van heinde en verre om de maagd Maria om genezing te smeken. Het ontstaan of groei van de kerk hangt dan ook nauw samen met de steeds aanzwellende komst van de ‘pelgrims’. In de volgende pagina’s bekijken we even de groei van de kerk en zijn interieur. Opvallend hierbij zijn de votieve schilderijen ofwel giften uit dank voor een bekomen genezing. We bekijken die evolutie in 3 artikels:

De Bouw van de kerk
Het kerkinterieur
De votieve kinderportretten

In de rand van de komst van de bedevaarders ontstaat in Jezus-Eik de behoefte aan herbergen. Reeds vanaf het prille begin wordt ook daarin voorzien. Heden ten dage zijn de bedevaarders vrijwel verdwenen maar de herbergen en restaurants zijn in grote getale aanwezig in de schaduw van de huidige kerk. Waar de bezoekers van het dorp vroeger eerst een ‘beeweg’ deden langsheen de aanwezige kapelletjes en het Mariahof, maakt de huidige bezoeker eerst een wandeling in het Zoniënwoud voordat hij afzakt naar het gastronomische Jezus-Eik. Daar gaan we later verder op in.

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org