1637


Het ontstaan van Jezus-Eik door een Mariabeeldje aan een eik

Legende en werkelijkheid

Jezus-Eik is ontstaan door het ophangen van een Mariabeeldje aan een eik. In sommige verhalen gaat het over een ‘duivelseik’, soms spreekt men over een ‘Jezuseik’.

Wat is werkelijkheid en wat is legende ?

In het verhaal over het onstaan van Jezus-eik  komt in ieder geval telkens de “duivelseik” en de “Jezuseik” terug.  De oorsprong en het verhaal hierover varieert telkenmale.

In sommige verhalen begint het volksverhaal met een eeuwenoude eik die een barst had in zijn stam. Een vrome ziel had daarin een minuscuul Jezus-beeldje geplaatst. Omdat de duivel niet bij machte was het beeldje weg te nemen, bekwam hij de kracht de spleet in de boom te doen dichtgroeien zodat het Jezusbeeldje opgeslorpt werd en aan het gezicht van de passanten verdween. Vanaf dat ogenblik werd de “Duivelseik” getroffen door de bliksem wat dan weer als een represaille van God beschouwd werd. Naargelang de vrees of de verwachtingen van de mensen werd de eik “Duivelseik of Jezuseik genoemd.

Andere geschriften spreken over twee afzonderlijke eiken die in dezelfde buurt groeiden. De boom waar het kruisbeeld werd aangebracht werd bekend onder de naam van “Jezuseik”. De “Duivelseik” was een andere boom in de buurt die door een blikseminslag werd ‘verminkt’.

Een ander verhaal vertelt weer wat anders :

Lang vóór het Mariabeeldje werd opgehangen door Peter van de Kerkhove had een andere gelovige dezelfde ingeving gehad en een kruisbeeld vastgehecht aan het bekendste baken langs het woudpad : een enorme, knoestige, door de bliksem gespleten oude boom die “de Duivelseik” werd genoemd. Hij was eeuwenlang door jagers en bandieten als ontmoetingsplaats gebruikt. Zolang hij zijn kruisbeeld droeg, leek de eik in het woud minder onheilspellend. Decennialang prevelden getrooste reizigers hoopvolle gebeden als ze er passeerden en begonnen ze hem zelfs “Jezuskenseik” te noemen, de eik van onze Jezus. Maar in de periode dat Peter van de Kerkhove leefde hing het kruisbeeld er niet langer. Hij besloot dat het tijd was om het te vervangen.

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org