1875


 

1875 – Familie Istas : horeca maar ook sigaren

In 1875 hadden de broers Istas de oude afspanning ‘A la vieille Barrière’ overgenomen. De gevel werd gemoderniseerd in 1909 en Jean Istas was als ‘fabrikant de tabacs et cigares’ gevestigd in wat nu nog ‘Huis Istas’ heet. Op zijn bidprentje lezen wij dat hij ‘Oud-schepen der gemeente Overijssche’ is geweest en ‘Voorzitter-Stichter der Fanfaren Les Enfants de la Forêt (1895).

Zeventwintig jaar heeft hij besteed aan het beheer van gemeentezaken, waarvan 25 jaar als schepen. ‘Aan zijn onderdanen (lees : werklieden in zijn sigarenfabriek), aan de armen, aan de schooljeugd, wist hij door milddadigheid menig genoegen te bezorgen’. Vandaar wellicht zijn burgerlijk erekruis eerste klas.

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org
VERANDER de rINGTeken de petitie!

Het is ‘Tijd voor VERANDER de rING!  Jezus-Eik kreunt al ruim 30 jaar onder verkeersellende! Wij vragen concrete plannen in de dossiers:

heraanleg van het Leonardkruispunt
verplaatsing van het op- en afrittencomplex van Jezus-Eik
reorganisatie van de Brusselsesteenweg.

 
 
Teken nu!