1951


 

1951 – Mariaspel

Op 5, 9, 12 en 15 augustus 1951 twerd in Jezus-Eik het Mariaspel opgevoerd.

Een voor die tijd groots opgezet spektakel naar aanleiding van de ‘300ste verjaring van de eerste-steenlegging der kerk’ zoals het programmaboekje vermeldde.

De voorstellingen hadden plaats in de vallei achter het kasteel van graaf de Meeus (waar nu ongeveer de Sparrenlaan is). Er werd een groot podium opgebouwd. Er waren zitplaatsen voor 2.000 toeschouwers en het Zoniënwoud vormde het natuurlijk decor.

Het was niet zomaar een toneelopvoering van de plaatselijke toneelvereniging maar een voor die tijd massaspectakel dat in heel België weerklank vond.

Er speelden 342 personen mee ! 262 inwoners uit Jezus-Eik, 25 uit Overijse, 22 uit Hoeilaart en 31 meisjes uit het H. Hartinstituut uit Heverlee.

De teksten (Libretto) werden geschreven door E.H. Frans Eykans. Voor de regie deed men een beroep op Ast Fonteyne, de choreografie was in handen van Lea Daan. Voor de lichtinstallatie zorgde De Clippeleir uit Sint-Nikaas-Waas. Toneelbouw deed Lode Yvo uit Mortsel, het huis Bayens uit Antwerpen leverden de kostumes. De pruiken kwamen van Delvoye-Mathys uit Kortrijk, de grimmage werd verzorgd door G. De Landtsheer uit Mechelen. De geluidsinstallatie kwam van J. Pellaerts uit Hove en Karel de Brabander uit Bosvoorde zorgde voor de muzikale aanpassing.

Verder werken ook E.H. Victor Geens, pastoor van Sint-Paulus uit Antwerpen, Senne Rouffaer, Alex Van Royen en Fons Goris mee.

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org