2017 Een nieuwe mijlpaal met het masterplan Jezus-Eik?


 

2017 – Wordt het Masterplan Jezus-Eik de volgende mijlpaal ?

In 2014 wensen de gemeenten Overijse en Hoeilaart de visie op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de structuurvisie van het Zoniënwoud te operationaliseren.

Hiertoe gaven ze in maart 2014 samen met de medepartners ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) RLD (Regionaal Landschap Dijleland en co-financier Ruimte Vlaanderen het startschot voor het strategisch project HORIZON.

Het project HORIZON bevat o.a. de uit te bouwen toegangspoorten en instapplaatsen tot het Zoniënwoud (waaronder Groenendaal, Tervuren en ook Jezus-Eik).

De gemeente Overijse linkt deze uit te bouwen toegangspoorten aan een nieuw MASTERPLAN JEZUS-EIK. De ambitie van het Masterplan bestaat uit, Jezus-Eik als knelpuntdorp te transformeren naar een echte dorpsplek.

In 2015 worden in Jezus-Eik drie werkgroepen opgericht : werkgroep IMAGO, ERFGOED en OPENBARE RUIMTE en RECREATIE & BELEVING;

Plannen werden gemaakt door het agentschap BUUR, subsidies werden aangevraagd.

 

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org