Doel en statuten


De dorpsraad is het overkoepelend overleg- en samenwerkingsorgaan van alle Vlaamse, sociale en culturele verenigingen van Jezus-Eik, natuurlijke personen, zoals omschreven in artikel 3 van onderhavige statuten en van de instellingen, zoals omschreven in artikel 5 van onderhavige statuten.

De dorpsraad is pluralistisch.

De dorpsraad is een feitelijke vereniging, welke zich zonder winstgevend oogmerk tot doel stelt:

1. het verenigingsleven te stimuleren, te coördineren en stevig uit te bouwen;

2. de belangstelling voor de dorpsproblematiek op diverse terreinen (socio-cultureel, sport, toerisme, verkeer, onderwijs, …) te doen groeien bij de bevolking door middel van publicaties, informatie, manifestaties, debatten e.d.

3. de onderlinge verstandhouding en wil tot samenwerking te bevorderen, in een geest van wederzijdse achting en verdraagzaamheid;

4. contacten te leggen met de raden, verenigingen en instellingen in Jezus-Eik en de andere gehuchten van Overijse;

5. te ijveren voor het Vlaams karakter van Jezus-Eik

6. een schakel te vormen tussen de Jezus-Eikse gemeenschap en de gemeentelijke overheid, en deze laatste te adviseren over de problematiek eigen aan Jezus-Eik.

7. alle activiteiten te verrichten die het gemeenschapsleven van Jezus-Eik ten goede komen.

Raadpleeg hier onze volledige statuten

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org