Druivenfeesten in Jezus-Eik


Jaren voordat er sprake was van Overijsese druivenfeesten, weerklonk in het kleine bedevaartsoord Jezus-Eik reeds het feestgedruis rond onze heerlijke druif! In de jaren 1948 tot 1951 werd er onder impuls van Raymond Luppens, voorzitter van het Propagandacomité voor de Belgische druif en ook motor van het feestcomité, aangeknoopt met een oude traditie.

In de gemeenteschool langs de Brusselsesteenweg, in een paar privézalen en later ook in de garage Verhaeghe werden druivententoonstellingen georganiseerd, die later gekoppeld werden aan een handelsbeurs; om de beurt zorgden de boeren- en serristengilden, de unie en de Vrije Serristenvereniging voor de organisatie.

1948: Plechtige feestzitting in de gemeenteschool. Druivententoonstelling en handelsfoor in zaal “Le Président”, ingericht door de Nationale Unie der Belgische Druiventelers, met steun en medewerking van het gemeentebestuur, de tuinbouwschool van Terhulpen, de Hallen der Voortbrengers, HP, America en de Bodemkundige dienst van België.

1950: Grote Druivententoonstelling van 16 tot en met 23 juli.

1953: De zevende tentoonstelling en “ handelsfoor” van Jezus-Eik op 14,15 en 16 augustus werd ingericht door de Nationale Unie der Belgische druiventelers, afdeling Jezus-Eik.

1956: Feestelijkheden te Jezus-Eik op 11,12 en 13 augustus ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Verbond der Serristen, aangesloten bij de Belgisch Boerenbond. In de garage van August Verhaeghe-Poot druivententoonstelling met prijskamp tussen de verschillende gilden en “handelsfoor”; in zaal Luxemburg tentoonstelling van druiven en serreproducten en in lokaal De President kunsttentoonstelling van keramiek, schilder- en beeldhouwwerken. Tijdens de driedaagse traden zes fanfares en harmonies op met gesmaakte concerten. En zondagmiddag was er een optocht, met onder meer BJB-jongens en meisjes, een lof in openlucht met zegening van de geofferde vruchten en een toespraak van mgr. K.Cruysberhs, algemeen proost van de Belgische Boerenbond.

Klik hier om de affiche te bekijken van de Jezus-Eikse Druivenfeesten van 1956.
Klik hier voor het volledige programma van de feestelijkheden.

bron: Geïllustreerde encyclopedie van de Brabantse druiventeelt onder glas.- Francis Stroobants (2010)

 

Van Jezus-Eik naar Overijse

Reeds in 1935 richtte de Beroepsvereniging onder impuls van vooral Paul Raussens in het toenmalige gildenhuis een eerste druivententoonstelling in. Pas in 1947 werd opnieuw bij de traditie ingepikt door Raymond Luppens, die in samenwerking met de Unie van Belgische druiventelers jaarlijks rond 15 augustus een driedaagse druivententoonstelling organiseerde te Jezus-Eik. Deze tentoonstellingen hadden plaats in de zalen “Le President” en “Au Luxembourg”, nadien ook in de toonzaal van de autogarage van de heer August Verhaeghe. Zij waren ongesubsidieerd en gingen gepaard met een kunsttentoonstelling en jaarbeurs die mee de kosten moesten helpen dekken. Na het ontstaan van de druivenfeesten te Overijse  zullen nog slechts enkele druivenexpo’s te Jezus-Eik plaatshebben.


Vanaf 1952 werd het werkterrein tot het centrum van de gemeente uitgebreid en liep er een drietal weken na de expo te Jezus-Eik een gelijkaardige tentoonstelling in de pas opgerichte Sint-Martinusmarkthalle: de druivenfeesten van Overijse waren geboren. Omdat Raymond Luppens (foto) niet langer in staat was alles in zijn eentje bol te werken, werden te Overijse meteen ook een “Beperkt Feestcomité” en een Propagandacomité voor de Belgische druif opgericht.

bron:Een volkskundige analyse – verhandeling KUL ingediend door Philip Brankaer (1988)

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org