Oudercomité GBS


bosOCJE: Oudercomité van de Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik

Wie zijn we?

De vereniging heeft tot doel een samenwerking tussen school en ouders van de leerlingen van de school na te streven en te bevorderen, dit ten bate van de harmonische ontwikkeling in het algemeen en van de schoolopvoeding in het bijzonder. Zij eerbiedigt daarbij het pedagogisch project van de inrichtende macht en de school.

Meer in het bijzonder heeft ze tot doel :

– de ouders als groep te vertegenwoordigen bij de inrichtende macht, de directie en de leerkrachten en bij alle instanties die bij de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen betrokken zijn.

– steun te verlenen aan initiatieven die de kwaliteit van de school en die van het gemeentelijk onderwijs ten goede komen.
– de ouders vanuit hun opvoedingsverantwoordelijkheid participatief te betrekken bij de school.

– de ouders te informeren en te begeleiden bij de opvoeding en het onderwijs van hun schoolgaande kinderen

Je vindt meer over ons op: www.gbsje.be

Wat doen we?

De oudervereniging organiseert allerlei activiteiten van informatieve of vormende aard of steunt de initiatieven van de school dienaangaande.

Initiatieven en activiteiten die de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen. (bv. medewerking projecten)

In samenwerking met de schooldirectie activiteiten van sociale en culturele aard om de ouderwerking op school vorm te geven en ook materieel te ondersteunen .

Contactpersoon:

Secretariaat GBS Jezus-Eik
Brusselsesteenweg 592
3090 OVERIJSE
02 – 657 11 05
E-mail: info @ gbsje.be

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org