PETITIE


BEKIJK HIER DE VIDEOCLIP

Het is ‘Tijd voor VERANDER de rING!  Jezus-Eik kreunt al ruim 30 jaar onder verkeersellende! Wij vragen concrete plannen in de dossiers:

  • heraanleg van het Leonardkruispunt
  • verplaatsing van het op- en afrittencomplex van Jezus-Eik
  • reorganisatie van de Brusselsesteenweg.

Jezus-Eik is het toneel van falend verkeersbeleid, en de impact op de lokale leefgemeenschap is stuitend:

  • De steenweg, die dwars door het dorp loopt, staat elke dag opnieuw helemaal stil.
  • Er gaan maar weinig dagen voorbij zonder ongeluk op het Leonardkruispunt, waaronder verschillende zware.
  • Het horecaplein, ooit een toeristische trekpleister, wordt dagelijks overdonderd door duizenden vrachtwagens die via de ‘tijdelijke omleiding’ vanuit Brussel richting Leuven, Gent of Antwerpen moeten.
  • De onzekerheid voor de inwoners in de wijken waar het nieuwe op- en afrittencomplex moet komen, blijft aanslepen.
  • De bereikbaarheid voor bedrijven is bar slecht. Ze trekken weg, en het is moeilijk om er nieuwe aan te trekken.
  • De geluidsoverlast is groot, en heel lokaal kan luchtkwaliteit ook niet denderend zijn.

Genoeg studies, plannen, streefbeelden, infoavonden, debatten … ! Wij steunen de visie en de initiatieven van ‘werken aan de ring’, maar pikken het niet dat concrete en doortastende acties zo lang op  zich laten wachten.

Het geduld is op. De nood aan verandering is reëel. De oplossingen bestaan. Het is aan de Vlaamse Regering om actie te nemen. De heraanleg van Leonardkruispunt, de verplaatsing van het op- en afrittencomplex en de reorganisatie van de Brusselsesteenweg zijn drie dossiers die wel degelijk bijdragen tot een structurele oplossing. Ze gaan niet alleen de leefbaarheid in deze regio opkrikken, maar tevens leiden tot een sterk verbeterde mobiliteit voor iedereen die langs deze verkeerswisselaar moet.

Ik teken dus deze petitie, want het is ’Tijd voor VERANDER de rING!’

2019 - Dorpsraad Jezus-Eik hosted by Lifehost.org